Pediatria social-Social Pediatrics

Blog de Pediatria Social

Archive for febrero 2018

Enfermedades raras / Rare diseases / 28 Feb

with one comment

Com cada any, el darrer dia de febrer es celebra el Dia Mundial de les Malalties Rares (https://www.rarediseaseday.org/) Aquí ho recordem de fa temps i deu ser per la seva repercusió social que la entrada d’aquest blog sobre el tema: Lista de enfermedades raras  ha rebut més de 9000 visitas, mentra que la primera, en un ja llunyà 2009, a penes va rebre atenció.

Enguany portem a la vostra atenció l’IRDiRC (http://www.irdirc.org/) The International Rare Diseases Research Consortium, que organitza investigadors i organitzacions que inverteixen en investigacions de malalties poc freqüents per aconseguir dos objectius principals per a l’any 2020: oferir 200 noves teràpies per a malalties poc freqüents i mitjans per diagnosticar la majoria de malalties poc freqüents. Al seu apartat de Objectius mostren un excel·lent organigrama  i resum de la seva història.

X. Allué (Editor)

(Nota: un post per a clicar a tots els enllaços)

 

Written by pedsocial

28 febrero 2018 at 8:00

Rights of the Children/Derechos de los Niños, desprotegidos en España

leave a comment »

1 de cada 3 niños y niñas viven bajo el umbral de la pobreza en nuestro país, alrededor de 2,5 millones de seres humanos que viven en el estado español. Y eso es conocido y denunciado por las Naciones Unidas, que reconviene al estado español por sus deficiencias, a la cola de los paises supuestamente desarrollados, por detrás de Bulgaria o Rumania.

Éste és el texto original en inglés, publicado a principios de febrero:

Committee on the Rights of the Child. Concluding observations on the combined fifth and sixth periodic reports of Spain

A brief with the recommendations:

General measures of implementation (arts. 4, 42 and 44 (6)

Legislation 5. The Committee reiterates its previous recommendations that the State party ensure that legislation and administrative regulations in all Autonomous Communities conform fully to the principles and provisions of the Convention and its Optional Protocols (CRC/C/ESP/CO/3-4, para. 10). It also recommends that the State party ensure the alignment of regional legislation with the national legal frameworks related to children’s rights, ensuring their homogeneous implementation and adequate and sufficient human, technical and financial resources.

Comprehensive policy and strategy 6. Noting the final evaluation of the Second National Strategic Plan for Children and Adolescents 2013–2016, the Committee recommends that the State party: (a) Expedite the development of a comprehensive policy and a harmonized strategy for the full implementation of the Convention; (b) Ensure that such policy and strategy are child rights-based and become an integral component of national and regional development planning, encompassing the different regional contexts; (c) Include specific time-bound and measurable goals and targets in the harmonized strategy to monitor progress in the enjoyment of all rights by all children and link it to national, regional and municipal strategies and budgets to ensure the appropriate allocation of financial, human and technical resources for its implementation.

Coordination 7. While noting the role of the three existing mechanisms to promote coordination in the implementation of sectoral policies, at the interministerial, autonomous communities, and technical working levels, the Committee recommends that the State party ensure the necessary human, technical and financial resources for their effective operation. It reiterates its recommendation that the State party continue strengthening its coordination systems within the central administration and between the Autonomous Communities in the implementation of policies for the promotion and protection of the rights of the child (CRC/C/ESP/CO/3-4, para. 12).

Allocation of resources 8. The Committee is seriously concerned that the level of investment in children by the State party has been inadequate to offset the negative impact of the severe economic and CRC/C/ESP/CO/5-6 3 social crisis that began in 2008 and that has led to increased poverty and social inequality. It is concerned about: (a) The negative impact of cuts in public investment on the implementation of the Convention, particularly for children in disadvantaged or marginalized situations, including children from low-income families and Roma children, mainly in the areas of education, health, housing and social protection; (b) The absence of consistent budgetary analysis at the national level and in various regions or autonomous communities for the correct identification, tracking and protection of resources for the implementation of children’s rights; (c) The fact that Act 26/2015 explicitly stipulates that the measures included in the Act cannot entail an increase in resources.

El gobierno del estado, con varios años en el poder, está fallando a nuestros niños. Y no lo decimos nosotros que hace tiempo que lo notamos y lo anotamos, lo dice el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. No se le pone remedio ni, por lo que parece, tienen intenciones de hacerlo, mientras dilapidan recursos en inexplicables inversiones que sólo benefician a unos pocos que, por cierto, no lo necesitan.

Los que nos dedicamos a la defensa de los derechos de los niños y los que trabajamos a diario en su atención mèdica, social, educativa o familiar, tenemos el deber de denunciarlo y llevarlo a la atención de la gente. Y a la de sus representantes legales o políticos que puedan estar en condiciones de reconocerlo y actuar.

X. Allué (Editor)

Written by pedsocial

26 febrero 2018 at 7:04

Antonio Fraguas, “Forges”, S.T.T.L.

leave a comment »

Se’ns ha mort Antonio Fraguas “Forges”. Tot coincidint amb la inclusió a la darrera entrada d’aquest blog, ara fa tres dies, d’una de les seves ocurrents vinyetes, ha traspassat el popular periodista gràfic i humorista que ha publicat els seus acudits a ElPais durant quasi tres dècades. Un home bó que enyorarem tots, notablement els metges a qui ens va dedicar nombroses vinyetes. Que la terra li sigui lleu.

Se nos ha muerto Antonio Fraguas “Forges”. Coincidiendo con la inclusión en la última entrada de este blog, hace tres días, de una de sus ocurrentes viñetas, ha fallecido el popular periodista gráfico y humorista, que ha publicado sus chistes en ElPais durante casi tres décadas. Un hombre bueno que echaremos de menos todos, notablemente los médicos a los que nos dedicó numerosas viñetas. Que la tierra le sea leve.

X. Allué (Editor)

(Nota: Chiste de Forges sobre pediatras que recogimos hace años, en octubre de 2009)

 

Written by pedsocial

22 febrero 2018 at 7:28

Publicado en 1

Tagged with , ,

Llengua vehicular, llengua comuna

leave a comment »

Sembla que el govern de l’estat endega una nova maniobra dins l’actual conflicte polític amb Catalunya, aquesta vegada amb un atac frontal al sistema escolar català. Tot lamentant-lo volem recordar als nostres lectors i, en aquesta ocasió, especialment als lectors que entenguin el català, que la nostra postura en relació a l’ús de més d’una llengua en la criança i educació dels nens ve d’antic. El novembre de 2010 ja vam publicar un post aquí sobre el tema: Porqué lengua materna y no lengua paterna. Feia pocs mesos de la sentència de l’Estatut que molts han vingut a datar com l’inici del conflicte entre l’estat i Catalunya. No cal que expliquem tot el procés i les seves conseqüències que estan ben recollits als mitjans de comunicació i a les bibliografies genèriques. Però, aleshores, la Sociedad Española de Pediatria Social no va fer cap comentari ni precisió al nostre text, pel que entenem que el van donar per acceptat. D’això fa més de set anys i ara el conflicte està molt més enrarit i dificultós. Podem afegir que el nostre posicionament vers la llengua és molt més antic. Formalment des de la meva participació en els Congressos de Pediatres de Llengua Catalana des del 1978, quan es va fer el primer a Girona.

El text del 2010 deia, en espanyol:

Aquesta disjuntiva la plantejava un personatge radiofònic còmic que jo sentia en l’emissora local en la meva ja llunyana joventut. La resposta, una mica masclista i pròpia de l’època, venia a dir que era perquè les mares parlen més que els pares. No ressaltarem la figura central de la mare en l’educació dels fills per òbvia. Però si portar a la discussió que moltes mares, de fet i en el vast món, la gran majoria, utilitzen més d’una llengua en l’educació dels seus fills. Aquesta realitat no és sempre percebuda des d’algunes instàncies pediàtriques, especialment i sense més ànim que la seva ubicació geogràfica, les mesetàrias. No fa molt i en una trobada científica, en fer notar el plurilingüisme de l’estat espanyol, em vaig sorprendre en trobar manifestacions d’una certa incredulitat per part de saberuts i competents professionals (“A Espanya només hi ha una llengua oficial!!! (?)”.

Bé doncs a Espanya hi ha quatre llengües oficials. I això no només és normal, sinó que és el que sol passar a tot arreu: en la major part dels països hi ha més d’una llengua oficial i, a més, en pràcticament tots es parlen més de dues llengües, siguin aquestes reconegudes com a oficials o no.

L’espanyol gaudeix de bon salut doncs ara és la segona llengua més parlada com a primera llengua o llengua nativa del món. Està just per sobre de l’anglès que, no obstant això el parlen com a segona llengua molts milions més.

A Catalunya, que és d’on escric i on, per cert, no hi ha cap problema lingüístic diguin el que diguin alguns polítics vociferants i els seus corifeus mediàtics, acaben de publicar que la tercera llengua més parlada és, ves per on, l’amazic o tamazic, la llengua del nombrós contingent de nord-africans que han emigrat a Catalunya en l’última dècada. I el govern (la Generalitat) ha publicat i manté a Internet un diccionari amazic-català amb dibuixos i icones per facilitar la comprensió dels més petits.

Més pràctic resulta en incorporar-lo a la consulta d’atenció primària que un fins ara disponible diccionari àrab perquè, per bé o per mal, la majoria dels nord-africans que viuen a les zones on treballem saben el mateix àrab que jo: és a dir, res.

Al nostre hospital, el departament de Comerç i Turisme paga durant la temporada turística un intèrpret de rus, perquè russos són molts dels estiuejants que ens visiten.

Bé, doncs això. Que parlant s’entén la gent i que la metàfora bíblica de Babel es referia a una confusió d’idees, no de llengües.

No veig raons per a canviar ni una coma. El que no sé és si m’entendran.

X. Allué  (Editor)

Nota: Hi h més entrades del blog sobre les llengües. Per exemple https://pedsocial.wordpress.com/2013/05/16/dora-exploradora-y-el-aprendizaje-de-las-lenguas/  sobre Dora exploradora…

 

 

Written by pedsocial

19 febrero 2018 at 7:18

Informe Mundial sobre la Violencia contra los niños

leave a comment »

Paulo Sérgio Pinheiro, experto mundial independiente, asesor del Secretario General de las Naciones Unidas, firma este extenso estudio, que ya tiene unos pocos años, sobre la violencia contra los niños. Con una versión breve en inglés:

https://www.unicef.org/violencestudy/I.%20World%20Report%20on%20Violence%20against%20Children.pdf

y otra de más de 350 páginas que constituye una estupenda monografía sobre el tema, en español:

https://www.unicef.org/lac/Informe_Mundial_Sobre_Violencia_1(1).pdf   

que aquí dejamos para referencia.

X. Allué (Editor)

Written by pedsocial

15 febrero 2018 at 6:48

Los Niños y Niñas de la Brecha Digital en España

leave a comment »

Pediatras sociales, enfermeras, trabajadores sociales, enseñantes y otros colectivos dedicados a los niños y su bienestar son gente muy ocupada y con poco tiempo. Ni siquiera para la propia formación o información. Desde aquí quisiéramos facilitar el acceso a piezas importantes de información de acceso fácil pero de búsqueda más o menos laboriosa. Por ejemplo este estudio sobre la brecha digital que discrimina a los niños de esta parte del mundo:

EU KIDS ONLINE, España, desde de la Universidad del País Vasco: Miguel Ángel Casado, Carmelo Garitaonandia, Estefanía Jiménez, Maialen Garmendia, Iñaki Karrera y Gorka Moreno son los redactores de este informe que UNICEF Comité Español lanza en formato .pdf: https://www.unicef.es/publicacion/estado-mundial-de-la-infancia-2018-los-ninos-y-ninas-de-la-brecha-digital-0

Ciberacoso, sexting, acceso a contenidos que no son adecuados para los menores, uso excesivo, falta de privacidad, uso indebido de los datos personales, etc… Todos ellos son riesgos que preocupan enormemente. Es necesario un nuevo marco normativo que regule internet, y un mayor impulso a los protocolos y estrategias de prevención y actuación en los casos de violencia. El informe también recoge una serie de recomendaciones a empresas tecnológicas, instituciones públicas, familias y educadores, y a los propios niños y niñas.

68 páginas de datos y realidades a las que dedicar un rato. Quien no tenga tiempo puede leer el Resumen Ejecutivo.

X. Allué (Editor)

(La foto que ilustra esta entrada de blog es la portada del informe de UNICEF)

Written by pedsocial

12 febrero 2018 at 22:45

Publicado en 1

Tagged with , , ,

Florence Nightingale

leave a comment »

3060828One of my granddaughters just told me she was studying about Florence Nightingale. She is six and she can barely read. She knows I am a doctor and sort of guessed I would be interested in knowing about it. She attends a public school in Camden, London, and she said they were working on famous women. No doubt Florence Nightingale marks a big milestone in the history of womanhood. As you all may know, FN was an English social reformer and statistician, and the founder of modern nursing. Born in a wealthy family, in Florence, Italy (then the Great Duchy of Tuscany), the city she was given her name, was educated by her father in a time young girls were not supposed to get a formal education. She excelled in math amb spoke five languages. Despite her family opposition she chose to pursue nursing at a young age. In her early twenties, she became the superintendent of a London-based women’s hospital.

As the Crimean war,  a stupid bloody conflict between a loose alliance of French, British and Turkish armies against the Russians over the Crimean peninsula, raged on, the U.K. war secretary Sidney Herbert, a friend of Florence’s family, gave her permission to organize a team of 38 volunteer nurses to care for and treat the wounded at a field hospital in Scutari, on the Asian side of the Bosphorus, nearby Istambul. A filthy place full of garbage and with rats scampering about, she implemented strict hygiene rules, cleaning up the place, and it is said to reduce a staggering mortality rate of the wounded of about one of every two to a mere 2% in a few weeks. Florence was reported to make rounds all the time and, at night, checking up the patients with the help of a little lamp, a fact that inspired the nickname of “Lady with the Lamp.”

Returned to England she created the first Nursing training school and through the Florence Nightingale Fund introduce nursing in the workhouse system.

A little-known fact is her knowledge of mathematics and statistics. She is said to be one of the first to use the now ubiquitous pie charts as a statistical tool.

Her birthday, May 12, is celebrated around the world as the “International Nurses Day.

Social pediatricians and Community doctors know well how little could be accomplished without the help of nurses, both in hospitals and in the community.

X. Allué (Editor)

 

(NOTE, to the Catalan readers. Re. The Crimean war, said to be a “notoriously incompetent international butchery”. Farmers in Catalonia used to say the secret of a good harvest would be “Aigua, sol i guerra en Sebastopol” Water, sun and a war in Sebastopol, as the conflicts there interfeared with the large wheat exports from Ukraine and Russia, so the prices this side of the Mediterranean would go up…)

Written by pedsocial

9 febrero 2018 at 13:28

Publicado en 1

Tagged with , ,