Pediatria social-Social Pediatrics

Blog de Pediatria Social

Posts Tagged ‘Derechos de los pacientes

Día Europeo de los derechos de los pacientes – 2018

leave a comment »

Llistat- infografia dels drets del malalts:

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/patient_safety/docs/2015_eu_patients_factsheet_en.pdf

Anuncios

Written by pedsocial

19 abril 2018 at 18:13

Publicado en 1

Tagged with ,